การประชุมกรมเสนาธิการร่วม ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการประชุม อนุมัติแจกจ่าย ประกาศ
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่24/2562 (19 กันยายน 2562)วันที่อนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่23/2562 (5 กันยายน 2562)วันที่อนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่22/2562 (22 สิงหาคม 2562)วันที่อนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่21/2562 (8 สิงหาคม 2562)วันที่อนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่20/2562 (25 กรกฏาคม 2562)วันที่อนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่19/2562 (11 กรกฏาคม 2562)วันที่อนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่18/2562 (20 มิถุนายน 2562)วันที่อนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่17/2562 (6 มิถุนายน 2562)วันที่อนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่16/2562 (23 พฤษภาคม 2562)วันที่อนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่15/2562 (9 พฤษภาคม 2562)วันที่อนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่14/2562 (24 เมษายน 2562)วันที่อนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่13/2562 (19 กันยายน 2562) 23 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่12/2562 (20 สิงหาคม 2562) 26 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่11/2562 (24 กรกฏาคม 2562) 30 กรกฏาคม 2562 31 กรกฏาคม 2562
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่10/2562 (20 มิถุนายน 2562) 26 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่9/2562 (29 พฤษภาคม 2562) 5 มิถุนายน 2562 6 มิถุนายน 2562
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่8/2562 (26 เมษายน 2562) 30 เมษายน 2562 1 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่7/2562 (21 มีนาคม 2562) 1 เมษายน 2562 2 เมษายน 2562
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่6/2562 (28 กุมภาพันธ์ 2562) 12 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่5/2562 (24 มกราคม 2562) 30 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่4/2562 (20 ธันวาคม 2561) 28 ธันวาคม 2561 2 มกราคม 2562
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่3/2562 (22 พฤศจิกายน 2561) 28 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่2/2562 (24 ตุลาคม 2561) 26 ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่1/2562 (11 ตุลาคม 2561) 19 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561

การประชุมกรมเสนาธิการร่วม ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการประชุม อนุมัติแจกจ่าย ประกาศ
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่24/2561 (27 กันยายน 2561) วันที่อนุมัติตามปฏิทิน - -
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่23/2561 (13 กันยายน 2561) วันที่อนุมัติตามปฏิทิน - -
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่22/2561 (23 สิงหาคม 2561) วันที่อนุมัติตามปฏิทิน - -
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่21/2561 (9 สิงหาคม 2561) วันที่อนุมัติตามปฏิทิน - -
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่20/2561 (26 กรกฎาคม 2561) วันที่อนุมัติตามปฏิทิน - -
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่19/2561 (12 กรกฎาคม 2561) วันที่อนุมัติตามปฏิทิน - -
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่18/2561 (3 สิงหาคม 2561) 10 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่17/2561 (5 กรกฎาคม 2561) 11 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่16/2561 (4 มิถุนายน 2561) 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่15/2561 (2 พฤษภาคม 2561) 15 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่14/2561 (งดการประชุม) (งดการประชุม) (งดการประชุม)
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่13/2561 (9 เมษายน 2561) 18 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่12/2561 (งดการประชุม) (งดการประชุม) (งดการประชุม)
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่11/2561 (14 มีนาคม 2561) 21 มีนาคม 2561 22 มีนาคม 2561
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่10/2561 (20 กุมภาพันธ์ 2561) 26 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่9/2561 (งดการประชุม) งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่8/2561 (25 มกราคม 2561) 31 มกราคม 2561 1 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่7/2561 (11 มกราคม 2561) 17 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่6/2561 (13 ธันวาคม 2560) 25 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่5/2561 (งดการประชุม) งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่4/2561 (27 พฤศจิกายน 2560) 4 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่3/2561 (14 พฤศจิกายน 2560) 22 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่2/2561 (19 ตุลาคม 2560) 25 ตุลาคม 2560 26 ตุลาคม 2560
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่1/2561 (4 ตุลาคม 2560) 11 ตุลาคม 2560 12ตุลาคม 2560


การประชุมกรมเสนาธิการร่วม ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการประชุม อนุมัติแจกจ่าย ประกาศ
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่24/2560 (งดการประชุม) งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่23/2560 (งดการประชุม) งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่22/2560 (25 สิงหาคม 2560) 11 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่21/2560 (4 สิงหาคม 2560) 18 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่20/2560 (งดการประชุม) งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่19/2560 (งดการประชุม) งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่18/2560 (เมื่อ 15 มิถุนายน 2560) 20 มิถุนายน 2560 21 มิถุนายน 2560
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่17/2560 (เมื่อ 1 มิถุนายน 2560) 12 มิถุนายน 2560 13 มิถุนายน 2560
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่16/2560 (งดการประชุม) งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่15/2560 (เมื่อ 1 พฤษภาคม 2560) 9 พฤษภาคม 2560 10 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่14/2560 (งดการประชุม) งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่13/2560 (เมื่อ 3 เมษยน 2560) 11 เมษายน 2560 12 เมษายน 2560
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่12/2560 (เมื่อ 17 มีนาคม 2560) 27 มีนาคม 2560 28 มีนาคม 2560
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่11/2560 (งดการประชุม) งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่10/2560 (เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560) 28 กุมภาพันธ์ 2560 1 มีนาคม 2560
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่9/2560 (งดการประชุม) งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่8/2560 (งดการประชุม) งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่7/2560 (เมื่อ 5 มกราคม 2560) 13 มกราคม 2560 16 มกราคม 2560
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่6/2560 (งดการประชุม) งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่5/2560 (เมื่อ 6 ธันวาคม 2559) 20 ธันวาคม 2559 21 ธันวาคม 2559
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่4/2560 (เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559) 25 พฤศจิกายน 2559 28 พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่3/2560 (เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559) 14 พฤศจิกายน 2559 14 พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่2/2560 (เมื่อ 21 ตุลาคม 2559) 31 ตุลาคม 2559 1 พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการประชุมกรมเสนาธิการร่วม ครั้งที่1/2560 (เมื่อ 11 ตุลาคม 2559) 19 ตุลาคม 2559 20 ตุลาคม 2559
     

หมายเหตุ หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโดยตรงที่ ผอ.กปช.สลก.บก.ทท.
หมายเหตุ เสธ.ทหารได้กรุณาสั่งการให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดการประชุมจากเดิมเดือนละ 2 ครั้ง ดป้นเดือนละ 1 ครั้ง