การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการประชุม อนุมัติแจกจ่าย ประกาศ
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่6/2562 (เมื่อ 28 สิงหาคม 2562)วันอนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่5/2562 (เมื่อ 18 กรกฏาคม 2562) 25 กรกฏาคม 2562 26 กรกฏาคม 2562
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่4/2562 (เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562) 24 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่3/2562 (เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562) 11 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่2/2562 (เมื่อ 14 ธันวาคม 2561) 25 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่1/2562 (เมื่อ 19 ตุลาคม 2561) 29 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561

การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการประชุม อนุมัติแจกจ่าย ประกาศ
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่6/2561 (เมื่อ 29 สิงหาคม 2561) - -
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่5/2561 (เมื่อ 28 มิถุนายน 2561) 13 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่4/2561 (เมื่อ 26 เมษายน 2561) 8 พฤษภาคม 2561 9 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่3/2561 (เมื่อ 5 มีนาคม 2561) 13 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่2/2561 (เมื่อ 10 มกราคม 2561) 19 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่1/2561 (เมื่อ 11 ตุลาคม 2560 ) 19 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560


การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการประชุม อนุมัติแจกจ่าย ประกาศ
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่6/2560 (เมื่อ 30 สิงหาคม 2560 ) 11 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่5/2560 (เมื่อ 28มิถุนายน 2560 ) 5 กรกฏาคม 2560 6 กรกฏาคม 2560
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่4/2560 (เมื่อ 26 เมษายน 2560 ) 9 พฤษภาคม 2560 10 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่3/2560 (เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ) 28 กุมภาพันธ์ 2560 1 มิถุนายน 2560
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่2/2560 (เมื่อ 28 ธันวาคา 2559 ) 6 มกราคม 2560 9 มกราคม 2560
สรุปผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่1/2560 (เมื่อ 17 ตุลาคม 2559 ) 28 ตุลาคม 2559 31 ตุลาคม 2559

หมายเหตุ หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโดยตรงที่ ผอ.กปช.สลก.บก.ทท.