กิจกรรมการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน
พ.ล.ต. กิตติ เกตุศรี ลก.บก.ทท. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สลก.บก.ทท. วันที่ ๔ ก.ย.๖๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ อ่านต่อ....


การคัดเลือกบุคคลดีเด่นของ สลก.บก.ทท.ประจำวงรอบ พ.ค. - ส.ค.๖๐
พล.ต.กิตติ เกตุศรี ลก.บก.ทท. มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลดีเด่น
ณ ห้องอเนกประสงค์ อ่านต่อ....


พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
พล.ต. กิตติ  เกตุศรี ลก.บก.ทท. ร่วมตักบาตรทำบุญกับผู้บังคับบัญชาและกำลังพล สลก.บก.ทท. ณ กองบัญชาการกองทัพไทย อ่านต่อ....


วันคล้ายวันสถาปนา สลก.บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๐
พล.ต. กิตติ  เกตุศรี ลก.บก.ทท. และข้าราชการ สลก.บก.ทท. ได้ร่วมทำบุญ เนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนา สลก.บก.ทท. ณ บก.ทท. เมื่อ ๔ เม.ย.๖๐


รอง ลก.บก.ทท.(๒) เป็นผู้แทนร่วมงานวันสถาปนา ยบ.ทหาร ประจำปี ๒๕๖๐
พ.อ. ชนวุฒิ  อิทธิวัฒนะ รอง ลก.บก.ทท. (๒) เป็นผู้แทน ลก.บก.ทท. ร่วมงานวันสถาปนา ยบ.ทหาร  ประจำปี ๒๕๖๐ ครบรอบปีที่ ๒๖ ณ ยบ.ทหาร เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๐


พิธีทำบุญตักบาตร

วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ พล.ต. กิตติ เกตุศรี ลก.บก.ทท. ร่วมตักบาตรทำบุญกับผู้บังคับบัญชาและกำลังพล สลก.บก.ทท. เนื่องในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙ ครบ ๑๐๐ วัน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย อ่านต่อ....


ประดับยศข้าราชการ สลก.บก.ทท.

พล.ต. กิตติ เกตุศรี ลก.บก.ทท. เป็นเกียรติประดับยศให้แก่ข้าราชการ สลก.บก.ทท.

มอบทุนการศึกษา

พล.ต. กิตติ เกตุศรี ลก.บก.ทท. เป็นประธานมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ สลก.บก.ทท. และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน


ร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์

พลตรี กิตติ เกตุศรี ร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ตามนโยบาย นรม. ณ ลานเอนกประสงค์ บก.ทท. เวลา ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐


การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
พ.อ. ชนวุฒิ อินธิวัฒนะ รอง ลก.บก.ทท. เป็นประธานเปิดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สลก.บก.ทท. ณ อาคาร บก.ทท. วันที่ ๒๘ ส.ค.๖๐
อ่านต่อ....


ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
กำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์นโบาย นรม. ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท. วันที่ ๙ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ อ่านต่อ....

การซ้อมดับเพลิง อาคาร บก.ทท. เมื่อที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
อ่านต่อ....


สจร.ทหาร เข้าทำการตรวจการปฏิบัติราชการของ สลก.บก.ทท.ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พ.ค.๖๐
อ่านต่อ....


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
พล.ต. กิตติ เกตุศรี ลก.บก.ทท. นำกำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 
ของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยปลูกต้นไม้ ณ วัดพรหมรังษี แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
อ่านต่อ....สลก.บก.ทท. จัดสัมมนาร่วมใจต้านภัยยาเสพติดฯ ประจำปี ๒๕๖๐
สลก.บก.ทท. จัดสัมมนา สลก.บก.ทท. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
แหลมแท่น จ.ชลบุรี ระหว่าง ๙ - ๑๐ ก.พ.๖๐ อ่านต่อ....


รับมอบข้าวสารปีใหม่ ๒๕๖๐

พ.อ. กฤษณ์ จันทรนิยม รอง ลก.บก.ทท. รับมอบข้าวสารปีใหม่ ๒๕๖๐ โดย บริษัท เกรท ทาเล้นท์ จำกัด ให้การสนับสนุนเพื่อแจกจ่ายกำลังพล

Big Cleanning Day 2017

กำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมมือแรงร่วมใจปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส.


สัมนา ณ อัมพวา

กำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมสัมนา ณ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

;