วันคล้ายวันสถาปนา สลก.บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๐
พล.ต. กิตติ  เกตุศรี ลก.บก.ทท. และข้าราชการ สลก.บก.ทท. ได้ร่วมทำบุญ เนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนา สลก.บก.ทท. ณ บก.ทท. เมื่อ ๔ เม.ย.๖๐

รอง ลก.บก.ทท.(๒) เป็นผู้แทนร่วมงานวันสถาปนา ยบ.ทหาร ประจำปี ๒๕๖๐
พ.อ. ชนวุฒิ  อิทธิวัฒนะ รอง ลก.บก.ทท. (๒) เป็นผู้แทน ลก.บก.ทท. ร่วมงานวันสถาปนา ยบ.ทหาร  ประจำปี ๒๕๖๐ ครบรอบปีที่ ๒๖ ณ ยบ.ทหาร เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๐พิธีทำบุญตักบาตร

วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ พล.ต. กิตติ เกตุศรี ลก.บก.ทท. ร่วมตักบาตรทำบุญกับผู้บังคับบัญชาและกำลังพล สลก.บก.ทท. เนื่องในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙ ครบ ๑๐๐ วัน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย


ประดับยศข้าราชการ สลก.บก.ทท.

พล.ต. กิตติ เกตุศรี ลก.บก.ทท. เป็นเกียรติประดับยศให้แก่ข้าราชการ สลก.บก.ทท.

มอบทุนการศึกษา

พล.ต. กิตติ เกตุศรี ลก.บก.ทท. เป็นประธานมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ สลก.บก.ทท. และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน


ร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์

พลตรี กิตติ เกตุศรี ร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ตามนโยบาย นรม. ณ ลานเอนกประสงค์ บก.ทท. เวลา ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐


สลก.บก.ทท. มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ เด็กบ้านนนทภูมิ
พล.ต. กิตติ  เกตุศรี ลก.บก.ทท. นำข้าราชการ สลก.บก.ทท. มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ เด็กบ้านนนทภูมิ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ณ บ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อ ๔ พ.ค.๖๐สลก.บก.ทท. จัดสัมมนาร่วมใจต้านภัยยาเสพติดฯ ประจำปี ๒๕๖๐
สลก.บก.ทท. จัดสัมมนา สลก.บก.ทท. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
แหลมแท่น จ.ชลบุรี ระหว่าง ๙ - ๑๐ ก.พ.๖๐


รับมอบข้าวสารปีใหม่ ๒๕๖๐


พ.อ. กฤษณ์ จันทรนิยม รอง ลก.บก.ทท. รับมอบข้าวสารปีใหม่ ๒๕๖๐ โดย บริษัท เกรท ทาเล้นท์ จำกัด ให้การสนับสนุนเพื่อแจกจ่ายกำลังพล

Big Cleanning Day 2017

กำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมมือแรงร่วมใจปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส.


สัมนา ณ อัมพวา

กำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมสัมนา ณ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

;