พิธีกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน บก.ทท. (สลก.บก.ทท.เป็นผู้รับผิดชอบ)
อ่านต่อ....


การรายงานตัวเข้ารับราชการใน บก.ทท. (สลก.บก.ทท.เป็นผู้รับผิดชอบ)
อ่านต่อ....กิจกรรมการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ลก.บก.ทท. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สลก.บก.ทท. วันที่ ๑๘ ต.ค.๖๐ ณ ห้องนเรศวร อ่านต่อ....


พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี สวรรคต
พิธีบำเพ็ญกุลศลครบรอบ ๑ ปี สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๐ ณ ลานเนกประสงค์ อ่านต่อ...

เคารพธงชาติ สวดมนต์ประจำวัน
กำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมร้องเพลงชาติประจำวัน ณ ห้องนเรศวร
อ่านต่อ....

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ลก.บก.ทท.
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ลก.บก.ทท. ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ก.ย. ๖๐ เวลา๑๓๓๐ ณ ห้องรับรอง ๑๑
อ่านต่อ...
.


งานเลี้ยงอำลาชัวิตราชการกำลังพลที่เกษียณอายุราชการและเข้าร่วมโครงการ
เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
อ่านต่อ....สักการะพระพุทธนวราชบรมพิตรศักดิ์สิทธิ์ชัยมงคล
พ.อ. กิตติภัค ทองธีรธรรม รอง ลก.บก.ทท. เป็นประธานนำสวดมนต์ของ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สลก.บก.ทท. ณ หอพระ ชัั้น๗ อาคาร บก.ทท. วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๐
อ่านต่อ....

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
พ.อ. ชนวุฒิ อินธิวัฒนะ รอง ลก.บก.ทท. เป็นประธานเปิดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สลก.บก.ทท. ณ อาคาร บก.ทท. วันที่ ๒๘ ส.ค.๖๐
อ่านต่อ....


ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
กำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์นโบาย นรม. ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท. วันที่ ๙ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ อ่านต่อ....

 

;