สลก.บก.ทท. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ตามแผนพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประจำปี ๖๒
อ่านต่อ


การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ต. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ลก.บก.ทท. เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย วันที่ ๘ พ.ย. ๖๑
อ่านต่อ

รับนโนบายจาก ลก.บก.ทท.
พล.ต.ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ลก.บก.ทท. เป็นประธานการประชุมเพื่อแถลงนโยบายการปฏิบัติงานของกำลังพล สลก.บก.ทท. ณ ห้องณเรศวร วันที่ ๑ ต.ค. ๖๑
อ่านต่อ


พิธีรับส่งหน้าที่ ลก.บก.ทท.

พิธีรับส่งหน้าที่ ลก.บก.ทท.ณห้องรับรอง ๑๒ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๑
อ่านต่อ


รับพรปีใหม่จาก ลก.บก.ทท.
กำลังพล สลก.บก.ทท. เข้าร่วมรับพรปีใหม่จาก ลก.บก.ทท.
วันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๑ อ่านต่อ


การสวดมนต์ประจำสัปดาห์
กำลังพล สลก.บก.ทท. สวดมนต์ประจำสัปดาห์ อ่านต่อ


การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
พ.อ. กิตติภัค ทองธีธรรม รอง ลก.บก.ทท. (๑) เป็นประธานเปิดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สลก.บก.ทท. ณ อาคาร บก.ทท.
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๑ อ่านต่อBig cleaning day
กำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมมือปฏบัติกิจกรรม ๕ ส. อ่านต่อ


การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
สลล.บก.ทท. ได้รับการสนีบสนุนครูฝึกจาก สน.บก.ทท. เพื่อดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ฯ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ให้แก่ราชการของ สลก.บก.ทท. ณ อาคาร บก.ทท. วันที่ ๕ ม.ค.๖๑
อ่านต่อ


สลก.เหล่าทัพ
;