การมอบนโยบาย และพบปะกำลังพล ของ สลก.บก.ทท.
พล.ต. รวินทร์ เจริญชัย ลก.บก.ทท. เป็นประธานการมอบนโยบาย และพบปะกำลังพล
ของ เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย วันที่ ๗ ต.ค. ๖๓

การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ต. รวินทร์ เจริญชัย ลก.บก.ทท. เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แกข้าราชการการชั้นสัญญาบัตรและประทวน วันที่ ๗ ต.ค.๖๓


พิธีรับส่งหน้าที่ ลก.บก.ทท.

พิธีอวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.
อ่านต่อ

พิธีมอบทุนการศึกษา บก.ทท.
วันที่ ๙ มิ.ย.๖๓ พล.ต. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ลก.บก.ทท.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร
บก.ทท. ให้แก่ข้าราชการ สลก.บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อ่านต่อ


พิธีลงนามถวายพระพร
วันที่ ๓ มิ.ย. ๖๓ พล.ต. ชนวุุฒิ อิทธิวัฒนะ ลก.บก.ทท.
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ณ สโมสร บก.ทท. อ่านต่อ

มอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๑
พล.ต. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ลก.บก.ทท.เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท.
วันที่ ๒๙ ส.ค.๖๒ อ่านต่อ


ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
พล.ต. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ลก.บก.ทท.นำกำลังพล สลก.บก.ทท.ออกกำลังกาย
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ อาคาร ๑๕ บก.ทท. อ่านต่อ
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
พ.อ. กิตติภัค ทองธีธรรม รอง ลก.บก.ทท. (๑) เป็นประธานเปิดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สลก.บก.ทท. วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๒ อ่านต่อ

สลก.เหล่าทัพ
;