พิธีอำลาเกษียณราชการ สลก.บก.ทท.
พล.ต. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ลก.บก.ทท.เป็นประธานพิธีอำลาเกษียณราชการ สลก.บก.ทท.
วันที่ ๒๗ ต.ค.๖๒ อ่านต่อ

มอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๑
พล.ต. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ลก.บก.ทท.เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท.
วันที่ ๒๙ ส.ค.๖๒ อ่านต่อ


ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
พล.ต. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ลก.บก.ทท.นำกำลังพล สลก.บก.ทท.ออกกำลังกาย
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ อาคาร ๑๕ บก.ทท. อ่านต่อ


สลก.บก.ทท. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ตามแผนพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประจำปี ๖๒
อ่านต่อ


การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ต. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ลก.บก.ทท. เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย วันที่ ๘ พ.ย. ๖๑
อ่านต่อ


การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
พ.อ. กิตติภัค ทองธีธรรม รอง ลก.บก.ทท. (๑) เป็นประธานเปิดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สลก.บก.ทท. วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๒ อ่านต่อ


การฝึกอบรมคู่มือแบบฝึกพระราชทาน
พ.อ. กิตติภัค ทองธีธรรม รอง ลก.บก.ทท.(๑)เป็นประธานการฝึกคู่มือแบบฝึกพระราชทาน
อ่านต่อ


รับพรปีใหม่จาก ลก.บก.ทท.
กำลังพล สลก.บก.ทท. เข้าร่วมรับพรปีใหม่จาก ลก.บก.ทท.
วันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๑ อ่านต่อ


การสวดมนต์ประจำสัปดาห์
กำลังพล สลก.บก.ทท. สวดมนต์ประจำสัปดาห์ อ่านต่อ

สลก.เหล่าทัพ
;