การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ต. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ลก.บก.ทท. เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย วันที่ ๘ พ.ย. ๖๑
อ่านต่อ


รับนโนบายจาก ลก.บก.ทท.
พล.ต.ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ลก.บก.ทท. เป็นประธานการประชุมเพื่อแถลงนโยบายการปฏิบัติงานของกำลังพล สลก.บก.ทท. ณ ห้องณเรศวร วันที่ ๑ ต.ค. ๖๑
อ่านต่อ


พิธีรับส่งหน้าที่ ลก.บก.ทท.

พิธีรับส่งหน้าที่ ลก.บก.ทท.ณห้องรับรอง ๑๒ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๑
อ่านต่อ

สลก.บก.ทท. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ตามแผนพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประจำปี ๖๑
พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ลก.บก.ทท. ได้อนุมัติให้ สลก.บก.ทท. จัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การพัฒนาความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากรและองค์กรของ สลก.บก.ทท. ณ ฮาโมนี่รีสอร์ท
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ระหว่าง ๑๕ - ๑๖ ธ.ค.๖๐ อ่านต่อการสวดมนต์ประจำสัปดาห์
กำลังพล สลก.บก.ทท. สวดมนต์ประจำสัปดาห์ อ่านต่อ


การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
พ.อ. กิตติภัค ทองธีธรรม รอง ลก.บก.ทท. (๑) เป็นประธานเปิดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สลก.บก.ทท. ณ อาคาร บก.ทท.
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๑ อ่านต่อBig cleaning day
กำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมมือปฏบัติกิจกรรม ๕ ส. อ่านต่อ


การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
สลล.บก.ทท. ได้รับการสนีบสนุนครูฝึกจาก สน.บก.ทท. เพื่อดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ฯ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ให้แก่ราชการของ สลก.บก.ทท. ณ อาคาร บก.ทท. วันที่ ๕ ม.ค.๖๑
อ่านต่อ

จัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพกำลังพล สลก.บก.ทท.
สลก.บก.ทท.ได้จัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพกำลังพล สลก.บก.ทท.โดยจัดหาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธ์ วันที่ ๖ ธ.ค.๖๐ อ่านต่อ

สลก.เหล่าทัพ
;