พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ลก.บก.ทท

สลก.บก.ทท. จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ลก.บก.ทท ระหว่าง พล.ต. ยอดพล เบี้ยวไข่มุข (ท่านเดิม) กับ พล.ต. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี (ท่านใหม่) ณ ห้องนเรศวร บก.ทท. เมื่อ ๒๙ ก.ย.๕๘

โดย จ.อ. สุบิน รักการ เมื่อ ๕ ต.ค.๕๘


ลก.บก.ทท. เป็นประธานมอบสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนให้กับโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง

พล.ต. ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ลก.บก.ทท. เป็นประธานมอบสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนให้กับโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง จ.เพชรบุรี เพื่อใช้ในการส่งเสริมทักษะ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อ ๑ ก.ย.๕๘

โดย จ.อ. สุบิน รักการ เมื่อ ๕ ต.ค.๕๘


ลก.บก.ทท. พร้อมด้วยข้าราชการ สลก.ฯ ร่วมทำกิจกรรม ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน

พล.ต. ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ลก.บก.ทท. พร้อมด้วยข้าราชการ สลก.ฯ ร่วมทำกิจกรรม ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน ณ ร.ร. วัดเขาสมอระบัง จ.เพชรบุรี เมื่อ ๒๔ ก.ค.๕๘

โดย จ.อ. สุบิน รักการ เมื่อ ๑๔ ก.ย.๕๘


สลก.บก.ทท. จัดการอบรมภาษาอังกฤษ (Unit School)

สลก.บก.ทท. จัดการอบรมภาษาอังกฤษ (Unit School) เพื่อการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ของข้าราชการ สลก.บก.ทท. ณ ห้องรับรอง สลก.บก.ทท. เมื่อ ๑๕ ก.ค.๕๘

โดย จ.อ. สุบิน รักการ เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๘


ลก.บก.ทท. ให้การต้อนรับ คณะ สจร.ทหาร ในการตรวจมาตรการประหยัดพลังงาน

พล.ต. ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ลก.บก.ทท. ให้การต้อนรับ พล.ท. องอาจ หินอ่อน และคณะ สจร.ทหาร ในการตรวจมาตรการประหยัดพลังงาน ณ ห้องประชุม สลก.บก.ทท. เมื่อ ๙ มิ.ย.๕๘

โดย จ.อ. สุบิน รักการ เมื่อ ๗ ก.ค.๕๘


ลก.บก.ทท. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด อดีต ผบ.ทสส.

พล.ต. ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ลก.บก.ทท. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.อ.อ. วรนาถ อภิจารี อดีต ผบ.ทสส. ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๘

โดย จ.อ. สุบิน รักการ เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๘


ลก.บก.ทท. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. เข้าทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้

พล.ต. ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ลก.บก.ทท. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. เข้าทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วังเทเวศร์ เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๘

โดย จ.อ. สุบิน รักการ เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๘


ลก.บก.ทท. นำข้าราชการ สลก.บก.ทท. ออกกำลังกาย

พล.ต. ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ลก.บก.ทท. นำข้าราชการ สลก.บก.ทท. ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ออกกำลังกาย ลดภาวะการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ณ บก.ทท. เมื่อ ๑๘ มี.ค.๕๘

โดย จ.อ. สุบิน รักการ เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๘


ลก.บก.ทท. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด ปล.กห.

พล.ต. ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ลก.บก.ทท. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล ปล.กห. ณ ห้องสนามไชย สน.ปล.กห. เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘

โดย ส.ท.หญิง นภาธรณ์ บัวบาน เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๘


ลก.บก.ทท. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. มอบเงินให้แก่ รพ.ทหารผ่านศึก

พล.ต.ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ลก.บก.ทท. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. มอบเงินให้แก่ รพ.ทหารผ่านศึก ณ รพ.ทหารผ่านศึก เมื่อ ๒๐ ม.ค.๕๘

โดย ส.ท.หญิง นภาธรณ์ บัวบาน เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๘