การจัดซื้อ-จัดจ้าง
สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ประกาศเมื่อ 6 ตุลาคม 2559
แผนการปฏิบัติจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปการปฏิบัติจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2560

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 ประกาศเมื่อ 9 กันยายน 2554
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2555
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2556
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (สายสื่อสาร) ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (สายพลาธิการ) ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2557
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (สายงานพัสดุสำนักงาน) ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2557
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2557
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคาร 15 บก.ทท. ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2558
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ อาคาร 15 บก.ทท. ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคาร 15 บก.ทท. ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2559
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สายพลาธิการ) ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สายพลาธิการ) ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2560
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเลขานุการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม 2560

 

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2560 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2560 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 ประกาศเมื่อ 7 มิถุนายน 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2560 ประกาศเมื่อ 7 กรกฎาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560 ประกาศเมื่อ 7 สิงหาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560 ประกาศเมื่อ 5 กันยายน 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2560 ประกาศเมื่อ 9 ตุลาคม 2560

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2558 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2558 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2558 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกนยายน 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประกาศเมื่อ 6 มีนาคม 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2558 ประกาศเมื่อ 8 เมษายน 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2558 ประกาศเมื่อ 7 พฤษภาคม 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2558 ประกาศเมื่อ 8 มิถุนายน 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2558 ประกาศเมื่อ 3 กรกฎาคม 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2558 ประกาศเมื่อ 4 สิงหาคม 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2558 ประกาศเมื่อ 7 กันยายน 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2558 ประกาศเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2556 ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2556 ประกาศเมื่อ 9 ธันวาคม 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2556 ประกาศเมื่อ 6 มกราคม 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2557 ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2557 ประกาศเมื่อ 8 เมษายน 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2557 ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2557 ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2557 ประกาศเมื่อ 8 กรกฏาคม 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2557 ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2557 ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2557

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2555 ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2555 ประกาศเมื่อ 9 ธันวาคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2555 ประกาศเมื่อ 6 มกราคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2556 ประกาศเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ประกาศเมื่อ 9 มีนาคม 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2556 ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษาคม 2556 ประกาศเมื่อ 4 พฤษภาคม 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2556 ประกาศเมื่อ 8 มิถุนายน 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2556 ประกาศเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2556 ประกาศเมื่อ 9 สิงหาคม 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2556 ประกาศเมื่อ 7 กันยายน 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2556 ประกาศเมื่อ 7 ตุลาคม 2556

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2554 ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2554 ประกาศเมื่อ 9 ธันวาคม 2554
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2554 ประกาศเมื่อ 6 มกราคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2555 ประกาศเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ประกาศเมื่อ 9 มีนาคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2555 ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษาคม 2555 ประกาศเมื่อ 4 พฤษภาคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2555 ประกาศเมื่อ 8 มิถุนายน 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2555 ประกาศเมื่อ 6 กรกฎาคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2555 ประกาศเมื่อ 9 สิงหาคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2555 ประกาศเมื่อ 7 กันยายน 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2555 ไม่มีการจัดซื้อ