การจัดซื้อ-จัดจ้าง
สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2563  
ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)  
ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2561


รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2562
ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2560


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน มิ.ย.63 ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุไฟฟ้า
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน พ.ค.63 ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกาศเมื่อ 14 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวัสดุงานบ้านงานครัว ประกาศเมื่อ 16 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประกาศเมื่อ 16 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศเมื่อ 3 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน เม.ย.63 ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน มี.ค.63 ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (คณะทำงานด้านสวัสดิการ) ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ก.พ.63 ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อRiso ประกาศเมื่อ 23 มกราคา 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศเมื่อ 7 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญบุตร-ธิดา วันเด็ก ประจำปี 2563 ประกาศเมื่อ 9 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ม.ค.63 ประกาศเมื่อ 3 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ธ.ค.62 ประกาศเมื่อ 2 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุงานบ้านงานครัว ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน พ.ย.62 ประกาศเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ต.ค.62 ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศเมื่อ 2 ตุลาคม 2562
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร7ชั้น7,8 ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ห้องประชุม อาคาร 15 ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ห้องประชุม อาคาร 15 ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ก.ย.62 ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ส.ค.62 ประกาศเมื่อ 1 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุไฟฟ้า ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกาศเมื่อ 9 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกาศเมื่อ 8 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ก.ค.62 ประกาศเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระดาษ PGM 110 แกรมเอ 4 สีขาว ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุประเภทกระดาษและซอง ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน พ.ค.62 ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุประเภทกระดาษและซอง,วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุไฟฟ้า
ประกาศเมื่อ 8 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. เม.ย.62 ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน มี.ค.62 ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน มี.ค.62 ประกาศเมื่อ 4 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดประชุม ผย.ทสส.อาเซียน
ครั้ง 16 และประชุม
ประกาศเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดธงอาเซียนชนิดตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ ประกาศเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ก.พ.62 ประกาศเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอลและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ประกาศเมื่อ14 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ม.ค.62 ประกาศเมื่อ 2 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ธ.ค.61
ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุประเภทกระดาษและซอง
ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุประเภทกระดาษและซอง,
วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุโฆษณาและเผยแพร่และวัสดุไฟฟ้า
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน พ.ย.61 ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุประเภทกระดาษและซอง ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ต.ค.61 ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร7
ชั้น 7 และชั้น 8
ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ห้องประชุม อาคาร15 ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ก.ย.61 ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ส.ค.61 ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ก.ค.61 ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน มิ.ย.61 ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุประเภทกระดาษและซอง,
วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุประเภทกระดาษและซอง,
วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทกระดาษและซอง ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานทองเหลืองพร้อมผ้าตาดทอง ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน พ.ค.61 ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับบำรุงรถยนต์ ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน เม.ย.61 ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน มี.ค.61 ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ก.พ.61 ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ม.ค.61 ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประกาศเมื่อ 22 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ธ.ค.60 ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุประเภทกระดาษและชอง,
วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุโฆษณษและเผยแพร่
ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน พ.ย.60 ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุประเภทกระดาษและชอง,
วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ต.ค.60 ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ ห้องประชุม อาคาร 15
ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน
อาคาร 7 ชั้น7 และชั้น 8
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2560
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 ประกาศเมื่อ 9 กันยายน 2554
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2555
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2556
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (สายสื่อสาร) ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (สายพลาธิการ) ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2557
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (สายงานพัสดุสำนักงาน) ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2557
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2557
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคาร 15 บก.ทท. ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2560
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเลขานุการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม 2560

สรุปข้อร้องเรียนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประจำงบประมาณ 2563
 
- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
 
- ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)
 
ประจำปีงบประมาณ 2562
 
- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
 
- ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - ธันวาคม 2562)
 
- ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
 
- ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
 
ประจำปีงบประมาณ 2561

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
 
- ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)
 
- ไตรมาสที่ 3 (เมษายน -มิถุนายน 2561)
 
- ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2561)
 

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2562

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2562 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562 ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562 ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562 ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2562 ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2561
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 ประกาศเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560 ประกาศเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2561
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 ประกาศเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประกาศเมื่อ 9 เมษายน 2561
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 ประกาศเมื่อ 9 เมษายน 2561
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 ประกาศเมื่อ 3 พฤษภาคม 2561
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษาคม 2561 ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561 ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2561 ประกาศเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2560 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2560 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 ประกาศเมื่อ 7 มิถุนายน 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2560 ประกาศเมื่อ 7 กรกฎาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560 ประกาศเมื่อ 7 สิงหาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560 ประกาศเมื่อ 5 กันยายน 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2560 ประกาศเมื่อ 6 ตุลาคม 2560

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2558 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2558 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2558 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประกาศเมื่อ 6 มีนาคม 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2558 ประกาศเมื่อ 8 เมษายน 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2558 ประกาศเมื่อ 7 พฤษภาคม 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2558 ประกาศเมื่อ 8 มิถุนายน 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2558 ประกาศเมื่อ 3 กรกฎาคม 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2558 ประกาศเมื่อ 4 สิงหาคม 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2558 ประกาศเมื่อ 7 กันยายน 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2558 ประกาศเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2556 ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2556 ประกาศเมื่อ 9 ธันวาคม 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2556 ประกาศเมื่อ 6 มกราคม 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2557 ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2557 ประกาศเมื่อ 8 เมษายน 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2557 ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2557 ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2557 ประกาศเมื่อ 8 กรกฏาคม 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2557 ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2557 ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2557

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2555 ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2555 ประกาศเมื่อ 9 ธันวาคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2555 ประกาศเมื่อ 6 มกราคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2556 ประกาศเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ประกาศเมื่อ 9 มีนาคม 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2556 ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษาคม 2556 ประกาศเมื่อ 4 พฤษภาคม 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2556 ประกาศเมื่อ 8 มิถุนายน 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2556 ประกาศเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2556 ประกาศเมื่อ 9 สิงหาคม 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2556 ประกาศเมื่อ 7 กันยายน 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2556 ประกาศเมื่อ 7 ตุลาคม 2556

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2554 ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2554 ประกาศเมื่อ 9 ธันวาคม 2554
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2554 ประกาศเมื่อ 6 มกราคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2555 ประกาศเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ประกาศเมื่อ 9 มีนาคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2555 ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษาคม 2555 ประกาศเมื่อ 4 พฤษภาคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2555 ประกาศเมื่อ 8 มิถุนายน 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2555 ประกาศเมื่อ 6 กรกฎาคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2555 ประกาศเมื่อ 9 สิงหาคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2555 ประกาศเมื่อ 7 กันยายน 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2555 ไม่มีการจัดซื้อ