มอบสิ่งของสวัสดิการให้แก่กำลังพล สลก.บก.ทท.
พ.อ. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ รอง(๑) ลก.บก.ทท. เป็นประธานมอบสิ่งของสวัสดิการแก่กำลังพล สลก.บก.ทท. วันที่ ๑๔ พ.ย.๖๐


;