รับนโนบายจาก ลก.บก.ทท.
พล.ต.ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ลก.บก.ทท. เป็นประธานการประชุมเพื่อแถลงนโยบายการปฏิบัติงานของกำลังพล สลก.บก.ทท. ณ ห้องณเรศวร วันที่ ๑ ตุลาคม ๖๑


;