ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ลก.บก.ทท. และกำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ตามนโยบาย นรม. ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.;