ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
กำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ตามนโยบาย นรม.
ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.


 

;