รับพรปีใหม่จาก ลก.บก.ทท.
กำลังพล สลก.บก.ทท. เข้าร่วมรับพรปีใหม่จาก ลก.บก.ทท. วันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๑


;