จัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพกำลังพล สลก.บก.ทท.
สลก.บก.ทท.ได้จัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพกำลังพล สลก.บก.ทท.โดยจัดหาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธ์ วันที่ ๖ ธ.ค.๖๐
;