การทดสมรรถภาพร่างกาย
พ.อ. ชนวุฒิ อินธิวัฒนะ รอง ลก.บก.ทท.(๑) เป็นประธานเปิดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สลก.บก.ทท. ณ อาคาร บก.ทท. วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๑


;