การสวดมนต์ประจำสัปดาห์
กำลังพล สลก.บก.ทท. สวดมนต์ประจำสัปดาห์


;