การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
สลล.บก.ทท. ได้รับการสนีบสนุนครูฝึกจาก สน.บก.ทท. เพื่อดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ฯ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ให้แก่ราชการของ สลก.บก.ทท. ณ อาคาร บก.ทท. วันที่ ๕ ม.ค.๖๑;