สวดมนต์ประจำสัปดาห์
พ.อ. กิตติภัค ทองธีธรรม เป็นผู้นำกำลังพล สลก.บก.ทท สวดมนต์ประจำสัปดาห์
;