มอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๑
พล.ต. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ลก.บก.ทท.เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท.
วันที่ ๒๙ ส.ค.๖๒


 

;