การดูงานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
กิจกรรมปฏิบัติการเพื่อ การพัฒนาความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากร
และองค์กรของ สลก.บก.ทท.ทำบุญถวายพระป่าเพื่อบูรณะศาสนสถาน และสนับสนุนศาสนกิจให้กับวัดเขากลิ้ง
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

กิจกรรมรวมใจเป็นหนึ่งแต่งเขียวมาแก่งกระจานของกำลังพล สลก.บก.ทท.
การดูงานศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ บ้านน้ำทรัพย์
 

 

;