การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ลก.บก.ทท. เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร สลก.บก.ทท. ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๐
;