การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ต. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ ลก.บก.ทท. เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย วันที่ ๘ พ.ย. ๖๑;