การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
พ.อ. ชนวุฒิ อินธิวัฒนะ รอง ลก.บก.ทท. เป็นประธานเปิดการทดสอบสมรรถภาพร่สงกายของ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สลก.บก.ทท. ณ อาคาร บก.ทท. วันที่ ๒๘ ส.ค.๖๐ 

 

;