พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
พล.ต. กิตติ  เกตุศรี ลก.บก.ทท. ร่วมตักบาตรทำบุญกับผู้บังคับบัญชาและกำลังพล สลก.บก.ทท. ณ กองบัญชาการกองทัพไทย


 

 

 

 


;