ลก.บก.ทท. เป็นประธานงานเลี้ยงข้าราชการ สำนักงานเลขานุการ กองบัญขาการกองทัพไทย ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

พล.ต. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ลก.บก.ทท. เป็นประธานงานเลี้ยงข้าราชการ สำนักงานเลขานุการ กองบัญขาการกองทัพไทย ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สถานตากอากาศบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อ ๙ ก.ย.๕๙

โดย พ.จ.ท. สุบิน รักการ เมื่อ ๕ ต.ค.๕๙


ลก.บก.ทท. และคณะ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พล.ต. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ลก.บก.ทท. และคณะ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บก.ทท. เมื่อ ๙ ส.ค.๕๙

โดย พ.จ.ต. สุบิน รักการ เมื่อ ๑๙ ก.ย.๕๙


ลก.บก.ทท. เป็นประธานการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานรอบ ๙ เดือน ของ สลก.บก.ทท.

พล.ต. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ลก.บก.ทท. เป็นประธานการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานรอบ ๙ เดือน ของ สลก.บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องนเรศวร บก.ทท. เมื่อ ๒๖ ก.ค.๕๙

โดย พ.จ.ต. สุบิน รักการ เมื่อ ๑ ส.ค.๕๙


ลก.บก.ทท. เป็นประธานจัดกิจกรรมตามโครงการ ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน ของ สลก.บก.ทท.

พล.ต. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ลก.บก.ทท. เป็นประธานจัดกิจกรรมตามโครงการ ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน ของ สลก.บก.ทท. ณ ร.ร.สุดินมหราษฎร์ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ ๑ ก.ค.๕๙

โดย พ.จ.ต. สุบิน รักการ เมื่อ ๑ ส.ค.๕๙


ลก.บก.ทท. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม Unit school

พล.ต. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ลก.บก.ทท. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม Unit school เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษกำลังพล สลก.บก.ทท. ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องอเนกประสงค์ สลก.บก.ทท. เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๙

โดย พ.จ.ต. สุบิน รักการ เมื่อ ๙ มิ.ย.๕๙


ลก.บก.ทท. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. เยี่ยมและมอบแจกันดอกไม้ให้แก่ภรรยา พ.อ. เศรษฐพล เกตุเต็ม เสธ.มทบ.๓๘

พล.ต. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ลก.บก.ทท. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. เยี่ยมและมอบแจกันดอกไม้ให้แก่ภรรยา พ.อ. เศรษฐพล เกตุเต็ม เสธ.มทบ.๓๘ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจต้นพื้นที่เป็าหมาย บ.ห้วยละเบ้ายา จ.น่าน ณ รพ. พระมงกุฏเกล้า เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๙

โดย พ.จ.ต. สุบิน รักการ เมื่อ ๙ มิ.ย.๕๙


ลก.บก.ทท. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” สลก.บก.ทท.

พล.ต. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ลก.บก.ทท. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” สลก.บก.ทท. โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ณ สลก.บก.ทท. เมื่อ ๙ มี.ค.๕๙

โดย พ.จ.ต. สุบิน รักการ เมื่อ ๒๖ เม.ย.๕๙


ลก.บก.ทท. มอบแจกันดอกไม้ให้แก่ ลก.สป. เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนา สลก.สป

พล.ต. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ลก.บก.ทท. มอบแจกันดอกไม้ให้แก่ พล.ต. ยุทธนินทร์ บุนนาค ลก.สป. เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนา สลก.สป เมื่อ ๑ มี.ค.๕๙

โดย พ.จ.ต. สุบิน รักการ เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๙


ลก.บก.ทท. เป็นประธานจัดโครงการ ๑ หน่วย ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน

พล.ต. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ลก.บก.ทท. เป็นประธานจัดโครงการ ๑ หน่วย ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน สลก.บก.ทท. ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๙

โดย พ.จ.ต. สุบิน รักการ เมื่อ ๓ มี.ค.๕๙


ลก.บก.ทท. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด ผบ.ทร.

พล.ต. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ลก.บก.ทท. เป็นผู้แทน พล.อ. สมหมาย เกาฏีระ ผบ.ทสส. เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.ร.อ. ณะ อารีนิจ ร.น. ผบ.ทร. ณ พระราชวังเดิม กองทัพเรือ เมื่อ ๘ ธ.ค.๕๘

โดย พ.จ.ต. สุบิน รักการ เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๘


ลก.บก.ทท. เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด ผบ.ทบ.

พล.ต. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ลก.บก.ทท. เป็นผู้แทน พล.อ. สมหมาย เกาฏีระ ผบ.ทสส. เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.อ. ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ณ บก.ทบ. เมื่อ ๑๖ พ.ย.๕๘

โดย พ.จ.ต. สุบิน รักการ เมื่อ ๒๖ พ.ย.๕๘